09

Montáž menších výrobků a dílců

Montáž je kompletace různých celků daného výrobku, nebo také spojování nižších konstrukčních prvku ve vyšší celek. Na začátku každé výroby se spojují součásti v dílce, dílce do podsestav, podsestavy v sestavy a v celé výrobky. U každé montáže záleží na počáteční přesnosti samotné výroby např. dodržení rozměrů, přesnosti spojů a správných technologických postupů.


Způsoby montáže:

1)jednostupňový – kusová výroba, dělník vyrábí postupně všechny dílce výrobku, při výrobě neustále dochází k měření rozměrů, kontrole kvality…

2)stupňový (vícefázový) – sériová výroba, jeden dělník vyrábí podle konstrukčního výkresu jeden dílec, druhý dělník zase jiný a vlastní kompletaci provádí jiný dělník, v případě náročnosti i skupina dělníků.
Stupňová montáž se skládá z více fází (podle náročnosti):

  • předmontáž dílců (osazení kování a zámků, šroubování pojezdů, sestavení zásuvek a podnoží
  • montáž korpusu
  • konečná montáž výrobku (osazení dveří, vložení zásuvek…)
  • kompletace elementů (vložení volných dílců – police, skla… a jejich fixace
  • čistění, kontrola, opravy
  • balení nábytku

Vzhledem k tomu, že se u 2) způsobu „potkávají“ dílce až při montáži, je třeba provádět kontrolní montáže tzv. na sucho (bez lepení) a poté výrobek rozebrat opět na dílce. Stejná kontrolní montáž se provádí i u tzv. demontovatelného nábytku, který se prodává v rozloženém stavu.