13

Optické zesilovače

Optický zesilovač je zařízení, které zesiluje vstupní optické záření. Optické zesilovače rozdělujeme na:

  • koherentní, které zvětšují amplitudu a zachovávají fázi, tj. monochromatickému optickému záření na vstupu by odpovídalo monochromatické záření na výstupu;
  • nekoherentní, které zvětšují intenzitu bez zachování fáze.

Optické záření, procházející látkou v termodynamické rovnováze je zeslabováno. K zesílení může docházet jen při inverzním obsazení energetických úrovní, tj. v nerovnovážném stavu. Kromě podmínky víceúrovňového energetického systému je pro inverzní obsazení třeba dodávat systému energii z vnějšího zdroje. Dodávání excitační energie se nazývá čerpání. Forma čerpání může být různá, jak je uvedeno v přehledu druhů luminiscence. Uspořádání optického zesilovače je na obrázku 85.

Obr. 85: Princip optického zesilovače

V aktivním prostředí mohou nastat tři základní interakce fotonů s atomem:

  • atom na nižší energetické úrovni může absorbovat foton,
  • atom na vyšší energetické úrovni může emitovat foton spontánně,
  • atom na vyšší energetické úrovni může emitovat foton stimulovaně.

EDFA