15

Bezpečnost práce v optických komunikacích

Působení laserového záření na lidský organismus je především působení na oko a na pokožku. Vzhledem k tomu, že zdroj záření je monochromatický a energie je soustředěna do bodu, tzn. malá rozbíhavost energetického svazku, může působit i na velkou vzdálenost. Působením na oko může dojít k zánětu oka, zkalení nebo spálení rohovky, šedému zákalu, poškození nebo spálení sítnice. Na pokožce, která je odolnější než oko, může dojít k opálení, ke zvýšené pigmentaci až ke spálení.

Klasifikace laserů

Třída 1 - lasery, které jsou bezpečné za přiměřeně předvídatelných podmínek.

Třída 1M - stejně jako 1, může být nebezpečný při použití opt. přístrojů.

Třída 2 - lasery o nízkém výkonu vyzařující viditelné záření (400 - 700 nm), bezpečnost je zajištěna fyziologickými reakcemi oka včetně mrkacího reflexu.

Třída 2M - stejně jako 2, může být nebezpečný při použití opt. přístrojů.

Třída 3R - lasery, u kterých přímé sledování uvnitř svazku může být nebezpečné (limit = 5 x limit pro 2 +nebo 1) A.

Třída 3B - lasery o středním výkonu, při kterých je nebezpečný přímý pohled do svazku i do zrcadlového odrazu.

Třída 4 - lasery velkých výkonů, nebezpečné nejen pro oko, ale i kůži, je nebezpečné přímé ozáření a také zrcadlový a difúzní odraz.

Stanovení úrovně nebezpečnosti

Stanovení bezpečnostní úrovně je založeno na přiměřeně předvídatelné události jak se zachovat při přerušení kabelu, rozpojení konektoru atd. Dále je povaha bezpečnostních opatření závislá na typu prostoru volný přístup, zakázaný, kontrolovaný.

Instalace optických sítí

 • prostory s volným přístupem - obytné a obchodní budovy, parky apod.;
 • prostory se zakázaným přístupem -oblasti uzavřené pro veřejnost - ústředny, počítačové sály atd.;
 • prostory s kontrolovaným přístupem - kabelové kanály a šachty, rozvodné skříně.

Prostory, kde jsou použity optické komponenty, optické kabely, konektory a optické rozvaděče, musí být označeny výstražným štítkem.

Opatření v prostorách s úrovní nebezpečí vyšší než 1M a 2M

 • personál musí absolvovat školení o bezpečnosti;
 • nesmí se sledovat přímo konce vláken za přítomnosti optického výkonu - lupa, mikroskop;
 • ochranné brýle;
 • optické zařízení musí být vypnuto, nebo odpojeno před započetím práce na vláknu;
 • stav vypnuto-zapnuto musí být zřetelně označen;
 • ochrana systému před nepovolanými osobami;
 • při měření velkých výkonů připojit zdroj nakonec;
 • okamžitě upozornit dozor na možnost poškození osob nebo majetku.

Obecné opatření

 • povinnost výrobce výrazně označit laserová zařízení speciálními štítky, které udávají bezpečnostní třídu výrobku;
 • označit optický kabel - možnost zdroje záření, které ohrožuje bezpečnost zdraví;
 • při montáži a údržbě dbát na to, aby se laserový paprsek z optického vlákna nešířil volným prostorem;
 • použití lup a mikroskopů při prohlídce konce vlákna nebo čela konektoru zvyšuje nebezpečí z ozáření;
 • při práci v prostoru, kde se může šířit laserový svazek o výkonu větším než je třída 3A, je nutno používat specielní ochranné brýle;
 • obsluha přicházející do styku s laserovým zařízením třídy 3B a výše musí být zaškolena.

Kvízové otázky: