00

Předmluva

Snahou autorů bylo poskytnout čtenářům komplexní přehled o všech podstatných současných a perspektivně se rozvíjejících informačních technologiích pro přenos doposud známých druhů informací (hlasových, datových, obrazových, multimediálních) po optické přenosové síti, která je neoddělitelnou součástí fyzické síťové telekomunikační infrastruktury.

Student, resp. telekomunikační pracovník, po prostudování jednotlivých kapitol získá dobrý přehled o různých montážních systémech, včetně komponentů a měření na optických sítích.

Autoři vzali v úvahu současné trendy rozvoje optických sítí, a proto je věnována přiměřeně zvýšená pozornost novým přístupovým sítím FTTx .

Učební texty jsou určeny především studentům, kteří se poprvé setkávají s problematikou optických sítí. Z tohoto důvodu jsou v kapitole 1 vysvětleny nejzákladnější potřebné pojmy pro pochopení činnosti obecné optické sítě. Skripta mohou využít i posluchači jiných studijních oborů, kteří mají za povinnost získat základní přehled o podstatných typech optických sítí, komponentech, systémech montáže a měření.

Publikace je i vhodnou odbornou literaturou pro pracovníky se středoškolským a vysokoškolským vzděláním získaným v jiných oborech.