Antropomotorika

Autor:
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
29,9 MB
Poslední aktualizace:
11.07.2018
ISBN:
978-80-88246-22-0

Vzdělávací materiál slouží jako dopiněk praktické výuky předmětu Antropomotorika a je určen pro navazující obory studií na FSpS. Materiál rozvíjí znalosti studentů v oblasti diagnostiky motorických schopností a obsahuje praktické návody a postupy pro obsluhu měřící techniky a zařízení při laboratorních měřeních. Pro pochopení tematických okruhů popisovaných v tomto materiálu se předpokládá znalost základních pojmů z předmětu Antropomotorika na úrovni bakalářského studia. Předmět si klade za cíl rozšířit hloubku učiva získaného v bakalářském studiu v předmětu antropomotorika multimediální formou. Od studentů v navazujícím studiu se již očekává samostatná práce a obsluha diagnostických zařízení, kterými je vybavena laboratoř biomotoriky FSpS MU. Vzniklý metodický materiál by měl studenty názornou formou provést základním nastavením a obsluhou diagnostických zařízení, stejně jako dovedností vyhodnotit získané výsledky a dále je prezentovat.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet