Praktická cvičení z fyziologie člověka

Autor:
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.Mgr. Damjan Siriški
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
352,3 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-7693-8

Skripta vznikla v rámci projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity(MUNI/FR/0159/2014). Materiál byl vytvořen jako výuková pomůcka pro studenty oboru Animátor sportovních aktivit (ASAK) a obor Tělesná výchova a sport(směr Trenérství, Sebeobrana bezpečnostních složek, Rozhodčí hokeje, Rozhodčí fotbalu) v rámci předmětu Fyziologie. Tento materiál vnímáme nejen jako inovační a zároveň využitelný nejen v hodinách samotné výuky, ale také jako vhodnou pomůcku pro samostudium při přípravě na závěrečnou zkoušku.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile