Textový procesor Microsoft Word 2016

Autor:
Topolová, Kubálek, Kubálková
Vydavatel:
Nakladatelství Oeconomica
Kategorie:
Rok vydání:
2018
Velikost knihy:
9,5 MB
Poslední aktualizace:
27.01.2021
ISBN:
978-80-245-2198-5

Publikace obsahuje výklad práce s textovým editorem Word verze 2016 prostřednictvím případové studie fiktivní firmy Encián. V publikaci je popsána většina funkcí Wordu. Je určena především pro studenty manažerské informatiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, iPhone, macOS, Android mobile, Windows desktop