Biomechanická analýza pohybového výkonu IV

Autor:
Kateřina Kolářová, Martin Zvonař
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2014
Kategorie:
Rok vydání:
2014
Velikost knihy:
17,4 MB
Poslední aktualizace:
11.07.2018
ISBN:
978-80-210-6735-6

Plantografie je jedna z výzkumných metod biomechaniky, poskytuje exaktní a validní data ohledně funkce nohy v průběhu nejrůznějších pohybů. V plantografii nejčastěji studovaným pohybem je základní druh lidské lokomoce - chůze. Chodit potřebuje každý, nemálo lidí má však při chůzi různé po tíže způsobené nestandardním stavem či funkcí jejich nohou, v některých případech snadno identifikovatelnými právě plantografickými metodami. Otázkou je, které faktory mohou plantární tlak ovlivňovat. Mezi nejdůležitější faktory, které jsou vzájemně propojeny, bývají řazeny tvar nohy, způsob chůze, rozložení tělesné hmoty a tělesnou hmotnost. Tvar nohy je dán především geneticky, je ale ovlivňován faktory, jako je nošená obuv, zranění, nemoci, patologické stavy nohy, které se mohou objevit i v souvislosti s provozovanou pohybovou aktivitou, případně zvýšenou tělesnou hmotností. Způsob chůze je obvykle zcela individuálním charakteristickým projevem každého člověka. Odvíjí se od tělesných parametrů, držení těla, rozložení tělesné hmoty, stavu pohybového aparátu a podobně. Rozložení tělesné hmoty je opět ovlivněno především geneticky, částečně životním stylem a pohybovou aktivitou, zdravotním stavem, u žen těhotenstvím. Tělesná hmotnost je faktorem, který je ovlivňován řadou jevů jako například dědičnost životní styl, metabolismus, těhotenství. V publikaci jsou obsaženy základní informace o stavbě a funkci nohy, o způsobu biomechanické analýzy chůze, plantografii, somatických změnách těhotných žen relevantních vůči biomechanice chůze, o zahraničních výzkumech v této oblasti a výzkumu provedeném na FSpS v Brně. Závěr je věnován výzkumu specfické ortopedické obuvi, na jejíž vývoji se FSpS podílí, a její vhodnosti pro těhotné ženy.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop