Ekonomie a management
Celkem je k dispozici 49 publikací

Neplaťte daně zbytečně! 1. díl
tým účetních a daňových specialistů UOL
283 Kč
Neplaťte daně zbytečně! 2. díl
tým účetních a daňových specialistů UOL
283 Kč
Evoluce podnikání
Martin Pavlík, Jan Skovajsa
490 Kč
Adopce Bitcoinu pro obchodní korporace
JUDr. Adam Lokaj & Hana Trnková Kocourková
Zdarma
Webová a datová analytika
Zbyněk Hyrák
290 Kč
Metody manažerského rozhodování
Lukáš Mazánek
290 Kč
Marketing
Ludmila Navrátilová
290 Kč
Marketing_EN
Ludmila Navrátilová
290 Kč
Inovatívne aspekty finančných aktív
Daniela Majerčáková
290 Kč
Kognitivní management
Kolektiv autorů
290 Kč
Integrovaná marketingová komunikace
Ludmila Navrátilová
290 Kč
Integrated Marketing Communication
Ludmila Navrátilová
290 Kč
Kognitivní management: pro prostředí 4.0 a další
Eva Ambrozová a Vratislav Pokorný
290 Kč
Podnikový management
Jiří Koleňák a Karina Benetti
290 Kč
Business Management
Jiří Koleňák a Karina Benetti
290 Kč
Krizový management
Jiří Koleňák
290 Kč
Crisis Management
Jiří Koleňák
290 Kč
Strategický management II
Jiří Koleňák a Karina Benetti
290 Kč
Strategic Management
Jiří Koleňák a Karina Benetti
290 Kč
Vývoj teorií managementu
Jiří Koleňák
290 Kč
Mezinárodní obchod
Jiří Koleňák
290 Kč
Mikroekonomie II
Karina Benetti a kol.
290 Kč
Makroekonomie II
Kolektiv autorů
290 Kč
Rodinné podnikání: Manažerský modul
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph. D., Ing. Magdalena Zbránková, Ph. D.
55 Kč