Plavání II
Číst

Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Kategorie: Sport

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 112,34 MB

ISBN: 978-80-88246-10-7

Plavání II

Autor:
PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D.
Kategorie:
Sport

Předložený studijní materiály popisuje základní techniku plaveckých způsobů znak a motýlek. V odstavcích jednotlivých plaveckých způsobů jsou popsány i jednotlivé plavecké chyby. V textu je popsána také znaková kyvadlová obrátka a start. Text je dopiněn o videosekvence (videozáznamy) nad hladinou i pod hladinou. Vědomosti nabyté studiem tohoto materiálu můžete otestovat pomocí testové baterie. Výuka je zaměřena na praktické zvládnut plaveckého způsobu motýlek. Dále studenti zdokonalují techniku ostatních plaveckých způsobů s využitím vztlakových sil a minimalizací odporu vodního prostředí. Plavecká cvičení jsou zaměřena především na vytrvalostní pojetí plavání. Osvojí si praktické dovednosti při záchraně tonoucího.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.