Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NU

Kategorie: Univerzity a vysoké školy

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 9,47 MB

ISBN: 978-80-87325-32-2

Mikroekonomie II

Autor:
Karina Benetti a kol.
Kategorie:
Univerzity a vysoké školy

Kurz poskytuje pokročilé teoretické zázemí pro mikroekonomickou analýzu v oblasti rozhodování spotřebitelů a výrobců, stejně tak jako tržní rovnováhy. Cílem kurzu je přispět k pochopení obecné logiky rozhodování mikroekonomických subjektů v krátkém a dlouhém období a také principů konstrukce ekonomických modelů s využitím pokročilejších analytických nástrojů.

Absolvováním předmětu Mikroekonomie II studenti získávají hlubší a podrobnější znalosti z oblasti mikroekonomické teorie. Po ukončení předmětu budou studenti schopni vysvětlit teorii spotřebitelského chování, najít optimum spotřebitele a odvodit poptávkové křivky pro různé preference, porozumět základním vlastnostem poptávky a určit dopad změny ceny na blahobyt spotřebitele. Studenti budou také rozumět modelu rozhodování firmy a budou schopni vysvětlit interakci chování spotřebitelů a firem na dokonale konkurenčním trhu a na nedokonale konkurenčních trzích, včetně aplikace modelů všeobecné tržní rovnováhy. Budou také rozumět základním problémům spojeným s rozhodováním spotřebitele za nejistoty a s asymetrickými informacemi, formulovat ekonomický problém jako problém maximalizace cílové funkce při omezeních a řešit ekonomické problémy pomocí Lagrangeovy metody.

Semináře využívají matematické metody pro pokročilou ekonomickou analýzu k řešení chování spotřebitele a výrobce a tržní rovnováhy. Studenti budou na základě formulace ekonomického problému podporování k využití matematickoekonomických nástrojů pro vlastní analýzu a syntézu chování spotřebitel a výrobce při změnách tržního prostředí. Cílem seminářů je i volba použití vhodného mikroekonomického přístupu a postupu k modelování ekonomické reality.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy