Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NU

Kategorie: Univerzity a vysoké školy

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 4,55 MB

ISBN: 978-80-87325-30-8

Matematické metody a statistika

Autor:
Karina Benetti a kol.
Kategorie:
Univerzity a vysoké školy

Publikace je primárně určena studentům kombinované formy studia. Představuje soubor informací, které studentovi doplní a nahradí přímou výuku. Vedle věcných informací ztahujících se k danému studijnímu předmětu obsahuje rovněž zadání a úkoly pro samostatnou práci studenta a požadavky na samostudium. Současně obsahuje i pravidla komunikace studentů kombinovaného studia s vyučujícím(i) daného předmětu, způsob zakončení předmětu a další potřebné informace.Ve výuce tohoto předmětu se posluchači seznámí s principy matematických a statistických metod a možnostmi jejich uplatnění v praxi. Témata zohledňují požadavky navazujících odborných předmětů. Předpokládá se permanentní propojování látky s aplikacemi s důrazem na aplikace ekonomické. Předmět posluchači poskytne moderní přístup k matematickým metodám pro praxi.Náplní předmětu jsou klasická témata úvodního kursu vysokoškolské matematiky a základů statistické analýzy. Je kladen důraz na logickou návaznost a demonstraci matematického myšlení.Z hlediska aplikovatelnosti je těžiště v optimalizaci a statistice: předmět by měl poskytnout kvalitní představu o potenci těchto disciplín a být jejich teoretickým východiskem.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy