Koupit za 7000 Kč

Vydavatel: Nakladatelství Karolinum

Kategorie: Zdraví

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 943,59 MB

ISBN: 978-80-246-5002-9

Gastroenterologie

Autor:
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., hlavní editor
Kategorie:
Zdraví

Dvousvazková Mařatkova gastroenterologie je koncipována jako profilová učebnice gastroenterologie a hepatologie. Jde o původní a komplexní učebnici encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou problematiku. Cílem autorů bylo navázat na jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterologii. Obor se však od jejího vydání v roce 1964 dramaticky změnil, což se samozřejmě promítlo do koncepce a obsahu předkládané publikace, která reflektuje:
- jasnější pochopení základních mechanismů onemocnění na buněčné, genetické a molekulární úrovni;
- jasnější porozumění patofyziologii gastrointestinálních nemocí a onemocnění jater;
- zavedení četných diagnostických testů a postupů, z nichž mnohé nahradily klasické metody;
- kombinace diagnostické a terapeutické endoskopie;
- farmakologický vývoj nových léků na stavy, které dříve nebylo možné farmakologicky léčit.

Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální transplantaci mikrobiomu, o imunologii a nových poznatcích molekulární genetiky v gastroenterologii. Některé kapitoly mají výrazný mezioborový přesah – zabývají se nemocemi, které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léčbu v klinické praxi. Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a vysoká kvalita obrazové dokumentace.

Elektronická verze obsahuje:
- kompletní text Mařatkovy gastroenterologie obohacený o interaktivní prvky s možností vyhledávání;
- nástroje pro psaní poznámek, podtrhávání textu a pořizování výpisků;
- videa prezentující diagnostické metody a operační výkony;
- testové otázky, které prověří znalost přečtené kapitoly;
- rozšířené seznamy literatury k jednotlivým kapitolám;
- pravidelné aktualizace textu i doprovodných materiálů.

Jsme přesvědčeni, že Mařatkova gastroenterologie bude patřit mezi nejdůležitější učebnice oboru a bude užitečná pro mediky, zdravotníky, gastroenterology a všechny, pro něž je gastroenterologie a hepatologie součástí klinické praxe.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy