Číst ukázku Koupit za 349 Kč

Vydavatel: Code Creator, s.r.o.

Kategorie: Univerzity a vysoké školy

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 9,08 MB

ISBN: 978-80-88246-94-7

Digitalizace podniku - Průmysl 4.0

Autor:
Petr Mašín, Vladimír Krajčík
Kategorie:
Univerzity a vysoké školy

Digitalizační procesy v ekonomice a postup vlivů Průmyslu 4.0 jsou i přes dopady koronavirové a válečné krize v Evropě a v celém světě stále patrnější. Přesto, že se z počátku vize prezentované v Hannoveru v roce 2013 dostávaly do praxe pomalu a s počátečními obavami, dnes již lze jednoznačně říci, že jde o správný směr ekonomiky a vlivy digitalizace budou dále narůstat ve všech oblastech lidského bytí. Pojem digitální ekonomika, "Smart Factory", sdílená ekonomika i samotné slovo "digitalizace" se stalo samozřejmou součástí současné doby a zvykli jsme si i nato, že dopady digitalizace místo obav, přináší především pozitiva a moderní pojetí řešení pracovních úkolů. Zcela jistě nás čeká dlouhá cesta, kdy budeme moci říci, že jsme transformaci na Průmysl 4.0 zvládli, a že směřujeme k Průmyslu 5.0., který přináší zcela nový přístup k propojení digitálního a lidského světa. Očekáváme, že se v budoucnosti transformuje lidský, kreativní přístup do výrobního procesu a dojde k propojení člověka a technologií na harmonickém základě v souladu s ekologickým využíváním zdrojů.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy