Číst

Kategorie: Psychologie a sociologie

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 4,45 MB

ISBN: 978-80-88246-61-9

Poslední aktualizace: 1. 11. 2022

Formát knihy: mKniha

Podobenství o ztracené ovci

Autor:
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Tento studijní materiál je určen zejména pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Filozofie, teologie. Cílovou skupinu mohou tvořit také uchazeči o studium, kteří se zajímají o problematiku Bible a její interpretace, zejména Nového zákona, případně široká veřejnost. Výklad je veden s přesahem do filozofie a s využitím tradičních filozofických témat.Na příkladu Ježíšova podobenství o ztracené ovci v Lukášově evangeliu provází čtenáře jednotlivými kroky, které jsou důležité pro pochopení biblického textu v dobovém a literárním kontextu. Učí jej klást si nad textem správné otázky a hledat na ně odpovědi. Pomáhá odhalovat strukturu textu, kontext, význam slov, dobové a intertextuální souvislosti. Dává základy práce s překlady. Počítá přitom s českým čtenářem, který nepracuje s textem v originálním jazyce a má k ruce pouze běžně dostupné pomůcky.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.