Úvod

Souslovím „aplikované pohybové aktivity“ (dále „APA“) budeme v této publikaci používat jako pohybové aktivity (tělesná výchova, sport a rekreace) osob se zdravotním postižením. Termín „aplikovaný“ je významových překladem termínu „adapted“ a znamená, že pohybové aktivity musejí být upraveny/modifikovány/aplikovány na základě specifických potřeb osob se zdravotním postižením či osob s jinými speciálními potřebami. Tento studijní text poskytuje základní orientaci v problematice pohybových aktivit osob se zdravotním postižením a je zaměřen na studenty bakalářských studijních oborů v rámci studijního programu Tělesná výchova a sport, případně studijních oborů zaměřených na pedagogiku či speciální pedagogiku.

Kniha je dílem autorského kolektivu katedry aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci doplněného o kolegu z UJEP v Ústí nad Labem. Scriptum je spolu s dalšími, specializovanými studijními texty, které jsou určeny studentům se zaměřením na aplikované aktivity, završením 20leté aktivity na budování oboru Aplikovaná tělesná výchova (př. Aplikované pohybové aktivity) na FTK UP v Olomouci.

Tato publikace má sloužit jako základní studijní materiál pro seznámení s problematikou aplikovaných pohybových aktivit. V souladu s mezinárodními doporučeními a zkušenostmi z našeho pracoviště doporučujeme zařazení předmětů se zaměřením na základy aplikovaných pohybových aktivit do bakalářských i nahrazujících studijních oborů v programu Tělesná výchova a sport. Tyto předměty by však neměly být redukovány pouze na memorování encyklope dických znalostí a základů terminologie či patologie zdravotních postižení. V rámci výše uvedených předmětů navrhujeme také seznámení se: (a) se základními principy modifikací ve vztahu k daných specifickým potřebám, (b) s příběhy osob se zdravotním postižením (dospělých i dětí s různými typy postižení), (c) s konkrétními aktivitami a modifikacemi (např. jízda na ortopedickém vozíku, vedení spolužáků s klapičkami na očích, jízda na tandemu, specifické hry jako basketbal na vozíku, boccia nebo goalball). Pokud je to možné, doporučujeme zařazení osobních zkušeností/setkání s osobami se zdravotním postižením, které mohou mít roli: (a) přednášejícího – př. paralympionik nebo deaflympionik, (b) partnera – př. spoluhráč při basketbalu na vozíku nebo boccie či (c) klienta – žák se zdravotním postižením, kterému studenti vytvářejí program pod supervizí VŠ pedagogů.

Při výuce a vlastním studiu doporučujeme využívat moderních komunikačních technologií. Při znalosti anglického jazyka najdeme na webových stránkách téměř neomezené množství informací, výukových materiálů nebo videí ze všech oblastí APA. Stačí napsat do vyhledávačů správné klíčové slovo a každý měsíc najdete nové a nové informace. Klíčovou organizací, která je zaměřená na rozvoj a koordinaci oblasti APA v ČR je Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA). Již čtvrtým rokem vychází odborný časopis s názvem Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, který je v tištěné podobě dostupný všem členům ČAPPA a v elektronické podobě je ke stažení na webovém portálu zaměřeném na rozvoj a komplexní informovanost v APA (www.apa.upol.cz). Přeji vám obohacující a smysluplné studium a v případě dalšího zájmu se neváhejte obrátit na zástupce ČAAPA nebo přímo zaměstnance katedry aplikovaných pohybových aktivit na FTK UP v Olomouci.