PhDr. Martin Sigmund, Ph.D.
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.


Vybrané kapitoly z manažerské psychologie
- pro studenty kinantropologických oborů


Výkonný redaktor Mgr. František Chmelík, Ph.D.
Odpovědná redaktorka Mgr. Jana Kreiselová


Určeno pro studenty FTK UP v Olomouci


Vydala Univerzita Palackáho v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
http://www.vydavatelstvi.upol.cz
http://www.e-shop.upol.cz

Vyrobil: Code Creator s.r.o.

Olomouc 2014
1. vydání

Ediční řada – Odborná publikace

ISBN 978-80-244-4372-0 (e-kniha)

Neprodejná publikace

č. z. 2014/991