08

Principy efektivního učení

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím.“


Konfucius,
čínský filozof, politik a státník


VIII. I Efektivita metod učení


Metody k efektivnímu učení


Jaká je efektivita různých metod učení?

(Pro zobrazení odpovědi klikni na text.)

 • Učení druhých:
 • Názorná ukázka:
 • Diskuse:
 • Audio-video:
 • Četba:
 • Přednáška:
 • ..........
 • ..........
 • ..........
 • ..........
 • ..........
 • ..........Učební styly – 4 P


(zdroj: manuál Základní paradigmata a terminologie andragogiky, Expertis, s.r.o., 2007)

Příklady kde to funguje pragmatický styl učení
Prožij proč to funguje aktivní styl učení
Pochop jak to funguje teoretický styl učení
Pozoruj co funguje reflektivní styl učení

1. Učení „zkušeností - akcí“ přináší poznání přes prožitek. Osobní zkušenost a emoce jí vyvolané pomáhají si téma zapamatovat.

příklad:
2. Reflektivní pozorování – pomáhá zvládnout problematiku díky vzorům. Můžeme pozorovat vzorové jednání a tím přebíráme vzor pro své chování.

příklad:
3. Teoretický přístup pomáhá věci pochopit pomocí přemýšlení o podstatě problému.

příklad:
4. Pragmatický styl učení pomáhá nacházet konkrétní příklady z praktického života. Jak dané téma skutečně funguje.

příklad:

VIII. II Učební cyklus


Učební cyklus dle Kolbe


Pomůcka: PPT prezentace


Výuková videa:

Co víme, jak to umíme – špatně

Kolbeho princip učení: I. Co víme, jak to umíme

Kolbeho princip učení: II. Jak to dělají ti nejlepší

Kolbeho princip učení: III. Jak to budeme dělat

Kolbeho princip učení: IV. Jak nám to jdeMinutový scénář výuky – klíčové body
Téma Cíl, postup Metoda Výstupy
Pomůcky
Učební cyklus Úkol: Bábovka – Jak by mohl vypadat kurz na pečení bábovky? Sestavte program kurzu.
Kolika lidem by se tato bábovka povedl?
AHA Efekt – bude to skutečně umět? Zkusme to tedy jinak?
SP 5' + 5 x 2' prezentace

Diskuse
První (zkušební) program kurzu
Principy efektivního učení Úkol: Vygenerujte zlepšení postupu kurzu na bábovku, ať se nám to podaří všem.
Formulace 4 fází učebního cyklu podle Kolba
SP 4 x 3'

Diskuse 4 x 2'
Práce s manuálem

Flip
Aplikace Kolbe. cyklu do vlastního kurzu Ověřit si, že jsme pochopili smysl čtyř fází uč. cyklu
Úkol: Vytvořte si program svého kurzu dle uč. cyklu.

Odprezentují, jak by udělali fází I, II, III a IV.
Soutěž
SP 15'

Prezentace 5 x 2'

Vyhodnocení 3'
Vznik TT (minutový scénář kurzu)
Učební styly / metody Pochopit, že efektivně učit znamená naplňovat všechny čtyři učební styly
Anketa rozdělení stylů (krabice s novou velkoplošnou TV)
Když dostanete pokyn: „Zapoj to.“ Jaké postupy je možné zvolit?
Reflexe: Kdo chce návod? Přihlaste se …., kdo se bude jen dívat? ……
Zkusme dosadit do TT, dopsat techniku, metodu, která naplní styl
Anketa 5'+ 5'

Reflexe 2'
Výklad učebních stylů 5'

SP 5' + 5 x 2'
Manuál
Výukové filmy
Shrnutí Klíčové poznatky, zásady pro praxi IP 2' + 15' TWÍT