01

Vznik a rychlost větru

Vznik a rychlost větru

Vítr je pohyb vzduchu, který vzniká při nerovnoměrném ohřívání zemského povrchu v důsledku působení slunečního záření. Jeho proudění ovlivňuje odlišná teplota ve dne a v noci, liší se v různých nadmořských výškách, nad lesem či polem, nad městem či volnou krajinou, nad pevninou či nad mořem. Na rozdílnou teplotu vzduchu, tedy i na jeho pohyb má vliv i zabarvení zemského povrchu.

Tabulka 1.1: Beaufortova stupnice rychlosti větru na souši
Stupeň Vítr Rychlost Na souši
m/s km/h
0 Bezvětří < 0,5 < 1 Kouř stoupá kolmo vzhůru
1 Vánek 1,25 1–5 Směr větru poznatelný podle pohybu kouře
2 Větřík 3 6–11 Listí stromů šelestí
3 Slabý vítr 5 12–19 Listy stromů a větvičky v trvalém pohybu
4 Mírný vítr 7 20–28 Zdvihá prach a útržky papíru
5 Čerstvý vítr 9.5 29 39 Listnaté keře se začínají hýbat
6 Silný vítr 12 40–49 Telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné
7 Mírný vichr 14,5 50–61 Chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují
8 Čerstvý vichr 17,5 62–74 Ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná
9 Silný vichr 21 75–88 Vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech
10 Plný vichr 24,5 89–102 Vyvrací stromy, působí škody na obydlích
11 Vichřice 29 103–114 Působí rozsáhlá pustošení
12 - 17 Orkán 30 > 117 Ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými předměty)

Tabulka 1.2: Beaufortova stupnice rychlosti větru na moři
Stupeň Vítr Rychlost Hladina moře Výška vln [m]
m/s km/h
0 Bezvětří < 1 < 1 Zrcadlo < 0,03
1 Vánek 1–3 1–5 Vlnky 0,03
2 Větřík 4–6 6–11 Světlejší hřbety vln 0.13
3 Slabý vítr 7–10 12–19 Lom vln 0,3–0,7
4 Mírný vítr 11–16 20–28 Místy bílé hřebeny 0,6–1,2
5 Čerstvý vítr 17–21 29–39 Nad vlnami vodní tříšť 1,2–2,4
6 Silný vítr 22–27 40–49 Silná vodní tříšť 2,4–4,0
7 Mírný vichr 28–33 50–61 Bílá pěna na vlnách 4–6
8 Čerstvý vichr 34–40 62–74 Bílá pěna na vlnách 4–6
9 Silný vichr 41–47 75–88 Vysoké rolující vlny 6
10 Plný vichr 48–55 89–102 Přepadající hřebenatky 6–9
11 Vichřice 55–62 103–114 Vlny pokryté pěnou 9–14
12–17 Orkán > 62 > 117 Vlnobití, pěna ve vzduchu > 14

Pozn.: Francis Beafort [boufért] – britský námořník, v roce 1935 sestavil jednoduchou tabulku síly větru, která doznala časem řadu úprav, z nichž byla formulována v roce 1946.