03

Větrné elektrárny

Větrné elektrárny

Obsah kapitoly

 1. 3.1 Malé větrné elektrárny
 2. 3.2 Stavba malé větrné elektrárny
 3. 3.3 Výkon
 4. 3.4 Využití získané energie
 5. 3.5 Legislativa pro provoz malé větrné elektrárny

3.1 Malé větrné elektrárny

Malé větrné elektrárny se používají především jako doplňkový zdroj energie a také tam, kde je obtížné přivézt rozvodnou elektrickou síť. Nejmenší stroje dosahují výkonů zhruba 60–1200 W. Elektrárna o výkonu 1000 W začíná pracovat při rychlosti větru cca 4 m/s a svého plného výkonu dosahuje při 10 m/s. Za rok při průměrných větrných podmínkách (4 m/s) vyrobí asi 2000 kWh.

Tato zařízení lze využít např. na dobíjení akumulátoru, na práci vodního čerpadla či jiného mechanického stroje, ale lze je využít i pro dodávku vyrobené energie do rozvodné sítě. Výhodou pro instalaci malé větrné elektrárny je skutečnost, že její provoz může být efektivní i v menší nadmořské výšce, než se doporučuje pro větší větrníky. Lokalitu je však potřeba vyhodnotit z dlouhodobého pozorování (minimálně roční měření síly větru), či z údajů tzv. "větrné mapy", zpracované Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Nevýhodou těchto elektráren je, že jakožto rychloběžný stroj jsou při větší síle větru hlučnější.

Zpět na začátek

3.2 Stavba malé větrné elektrárny

Malá větrná elektrárna se skládá ze stojanu, který zpravidla nepřesahuje výšku 20 metrů, generátoru, turbíny, převodovky a elektrické regulace. Jelikož není její výkon stabilní, volí se zapojení, která umožňují maximální a časově nepodmíněné využití energie.

Zpět na začátek

3.3 Výkon

Výkon je závislý na zvolené lokalitě a počtu větrných dní. Je běžné, že v závislosti na tom má kolísavý průběh, takže roční produkce může mít značné rozdíly

Tabulka 3.3: Orientační hodnoty
Výkon elektrárny (kW) Roční produkce (kWh)
0.75 1 000 až 2 500
5 14 000 až 22 000
7 18 000 až 27 000
Zpět na začátek

3.4 Využití získané energie

 1. Bez připojení k síti
  1. zdroj nabíjení akumulátorů (cca 300 W – 5 kW)
   Využití: u nízkonapěťových spotřebičů, např. rádií, lamp, televize atd.
  2. zdroj pro ohřev (cca 3 kW a více)
   Využití: ohřev vody v bojleru, nabití akumulačních kamen.
 2. S připojením k síti
  1. doplňkový zdroj (cca 5 kW a více)
   Využití: ohřev vody, popř. teplo z akumulačních kamen.
   Elektřina je při nadbytku dodávána do sítě, při nedostatku naopak čerpána ze sítě.
  2. odprodej do rozvodné sítě

Majitel elektrárny prodává vyrobenou elektřinu do sítě za výhodnější cenu, než jakou platí za elektřinu ze sítě odebranou. Využívá tzv. "zeleného bonusu" schváleného zákonem v roce 2005 na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů.

Zpět na začátek

3.5 Legislativa pro provoz malé větrné elektrárny

Zájemce o zřízení malé větrné elektrárny musí:

 1. zhodnotit výběr lokality z hlediska větrných podmínek;
 2. vyřešit majetkoprávní vztahy v dané lokalitě;
 3. oznámit stavbu stavebnímu úřadu, který vydá povolení;
 4. získat souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny (v CHKO je Správa CHKO, jinde referát životního prostředí);
 5. podat žádost o udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích (pouze při připojení k síti);
 6. uzavřít s regionálním energetickým závodem smlouvu o odkupu elektřiny (pouze při obchodu s elektřinou).
Zpět na začátek