02

Historie využití větrné energie

Historie využití větrné energie

Člověk využíval síly větru už v dávné minulosti. První zmínka o větrných mlýnech se objevuje už v 1. století n. l. v Alexandrii. V Evropě je první zmínka z roku 1180 a v naší republice se poprvé objevily ve 13. století. Mlely obilí, čerpaly vodu, řezaly dřevo atd. V mořeplavbě se vítr opíral do plachet lodí a tím je popoháněl.

Tato zařízení dnes patří do technického archívu, větrné mlýny jsou až na výjimky přestavěny na turistické atrakce, čerpadla pracují na elektřinu, lodní doprava není na větru závislá. Síla větru z přírody ale nevymizela a člověk ji začal využívat na výrobu elektřiny. První zařízení na výrobu elektřiny z větrné energie se začala objevovat už před sto lety. Větší větrné elektrárny vznikly ve Spojených státech v 80. letech minulého století a postupně se rozšířily do celého světa. Dnes je větrná energie využívána v tzv. malých větrných elektrárnách (mikroelektrárny) a ve větších větrných elektrárnách, jejichž uskupením vznikají větrné farmy (5 a více větrníků).