Číst ukázku Koupit za 240 Kč Koupit jako dárek za 240 Kč

Kategorie: Jazyky

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 32,02 MB

Poslední aktualizace: 13. 6. 2024

Formát knihy: mKniha

Egyptská hovorová arabština

Autor:
František Ondráš

Učebnice egyptské hovorové arabštiny je určena všem zájemcům o tento jazyk – posluchačům vysokých škol, frekventantům jazykových kursů, a v neposlední řadě také samoukům z řad široké veřejnosti.

Učebnice obsahuje systematický výklad gramatiky egyptského hovorového jazyka, na který navazují cvičení, jejichž řešení jsou uvedena v Klíči. Součástí učebnice jsou nejdůležitější frazeologické obraty, rčení a výrazy, bez nichž se Egypťan ve své řeči neobejde. Ve 20 lekcích se odehrávají základní situace (konverzační témata), s nimiž se setkává návštěvník Egypta během svého pobytu. Kniha může posloužit jako konverzační příručka pro celou řasu oblastí stykové služby s Egyptem i s jinými arabskými zeměmi.

Závěrečná lekce je věnována arabskému písmu, jehož znalost umožňuje spolehlivou orientaci v egyptském prostředí a zároveň poskytuje potěšení z uměleckých děl psaných egyptskou hovorovou arabštinou. Přehled o probrané slovní zásobě poskytuje arabsko-český slovník zařazený na konci učebnice.

Základem úspěšného zvládnutí egyptské hovorové arabštiny je nezměrná trpělivost při osvojování si každého jazykového jevu. Všem uživatelům naší učebnice přejeme mnoho příjemných chvil a hodně radostí z dosažených výsledků.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.