Impresum

Název:

Učební text pro obor Elektrikář – silnoproud, 1. ročník

Autoři: Část A) Teoretické odborné předměty: PaedDr. Petr Duchek
Část B) Odborný výcvik: Bc. Daniel Trnka
Vydavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g

ISBN 978-80-88058-53-3

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Název školy: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-11555/2015-15 dne 16. 6. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblast základy elektrotechniky, technologie a odborný výcvik s dobou platnosti 6 let.

Recenzenti: Ing. Zuzana Kerndlová, Ing. Rostislav Maleňák