Úvod

Cílem vytvořených textů Ekonomie 2 je prohloubit znalosti studentů v makro-, mikroekonomii, veřejné ekonomii a ve veřejných financích. Kromě pokročilejších kapitol v ekonomii, která dává tomuto předmětu širší rámec, publikace především zaměřena na ekonomické aplikace ve sportu, veřejné finance v municipalitách a na ekonomickou podstatu dotací včetně souvislostí s dotační a grantovou problematikou ve sportu.

Základem pro zpracování publikace jsou tři zdroje - Aplikovaná ekonomie sportu (Hobza, 2014), skripta Základy ekonomie (Hobza, Assenza & Zlámal, 2005) a distanční texty Ekonomie 1 (Hobza, 2012), jejichž texty se prolínají v problematice ekonomie a sportu.

Po pochopení textu publikace budou čtenáři schopni abstrahovat ekonomické výsledky sportovních ziskových a neziskových subjektů v rovině makro- a mikroekonomické, budou umět pochopit ekonomickou podstatu dotací do sportu a rekreace a činit tak odbornější manažerská rozhodnutí, která souvisí s podporou veřejného statku v souvislosti se znalostí zásadních otázek veřejné ekonomie a veřejných financí. V souladu s finální kapitolou budou také schopni koncipovat parametricky hodnocenou grantovou soutěž a hodnotit ji alikvotními analytickými metodami (CBA, BUA, MCA, atd.).