Základy managementu

Vítězslav Prukner, Jaromír Novák

Univerzita Palackého v Olomouci, 2014