20

Polymerní směsi

20 Polymerní směsi


Polymerní směsi představují perspektivní způsob jak připravit materiál s unikátními kombinacemi vlastností na míru pro konkrétní aplikaci. Je to také jeden ze způsobů, jak dosáhnout optimálního poměru mezi cenou a vlastnostmi materiálu. Vzhledem k vývoji kompatibilizátorů (látek, které mají dobrou afinitu k jednotlivým polymerům ve směsi) je dnes možné připravovat za normálních podmínek i směsi z nemísitelných polymerů, kombinovat polymery polární i nepolární, krystalizující i amorfní. Krystalizující polymery zajišťují například vysoký modul pružnosti nebo dobrou chemickou odolnost, zatímco amorfní polymer může přispívat vysokou rázovou houževnatostí. Polymerních směsí se v technické praxi vyskytuje nepřeberné množství, my si však jen jako informaci uvedeme nejdůležitější z nich.

PP/EPDM

Jedná se o příklad polymerní směsi, s kterým jsme se již v učebnici setkali. Vzpomínáte? Typickým příkladem aplikace jsou nárazníky automobilů, viz obr. 113. Polypropylen (nízká cena) je modifikován speciálním kaučukem (ethylen-propylen-dién terpolymerovým kaučukem EPDM), který zajišťuje potřebnou rázovou houževnatost i za nízkých teplot.Obr. 113: Příklad aplikace polymerní směsi PP/EPDM

PP/PE

Směs polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) zajišťuje potřebnou rázovou houževnatost za nízkých teplot, která je běžná pro polyethylen.

PC/ABS

Polykarbonát (PC) přes své nesporné kvality (houževnatost, tuhost, krípovou i teplotní odolnost) vykazuje i určitá slabá místa: náchylnost ke korozi za napětí a poměrně nízkou chemickou odolnost. Tyto nedostatky jsou polymerní směsí PC/ABS odstraněny, při zachování její tuhosti a houževnatosti. Významným faktorem je i příznivá cena polymerní směsi.Obr. 114: Příklad aplikace polymerní směsi PC/ABS

PC/PBT

Polymerní směs PC/PBT se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí a tuhostí v širokém rozmezí teplot. Má velmi dobrou chemickou odolnost.Obr. 115: Příklad aplikace polymerní směsi PC/PBT

PA/PP

Vlastnosti těchto směsí jsou lepší než vlastnosti jejich samotných složek. V porovnání se samotným polyamidem (PA) mají nižší navlhavost (polypropylen je nenavlhavý) a tím i větší rozměrovou stabilitu. Díky polypropylenu (PP) mají tyto směsi dobrou tekutost, která je spolu s vysokou rychlostí krystalizace polyamidu (PA) činí vhodnými pro vstřikování tenkostěnných dílů.

PA/PE

Vlastnosti směsi PA/PE se vyznačují velmi vysokou houževnatostí i za nízkých teplot (typickou pro polyethylen), nižší navlhavostí (v porovnání se samotným polyamidem), vysokou pevností a tuhostí (typickou pro polyamid), ale nižší tvarovou stálostí za tepla (typickou pro polyethylen).

PA/ABS

Pro tuto polymerní směs je typická houževnatost i za nízkých teplot a snížená závislost houževnatosti na obsahu vlhkosti. Materiál má také lepší útlumové vlastnosti. Teplotní odolnost je vyšší než u samotného ABS.

PA/elastomer

Směs polyamidu s elastomery se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí, chemickou a teplotní odolností, ale také odolností proti únavě.