00

Úvod

Předmluva

Polymerní materiály a technologie jejich zpracování zaujímají v posledních desetiletích obrovský rozvoj, používají se takřka ve všech průmyslových odvětvích. Polymery zahrnují širokou škálu chemického složení, různou vnitřní stavbu struktury a různé vlastnosti. Pro správnou aplikaci těchto materiálů je nutné umět se v nabízené škále orientovat. V minulosti byly polymery chápány výhradně jako součást chemických disciplín, nikoliv strojírenství. Je však zřejmé, že do této oblasti patří a návrhy moderních spotřebních i konstrukčních dílů se bez nich jen těžko mohou obejít. Jen si představte, kdyby byly odstraněny ze světa, ztratily by se všechny pneumatiky, interiéry automobilů, nejezdily by autobusy ani vlaky, přestaly by fungovat telefony, rozvody elektřiny i samotné elektrárny, zmizela by televize, počítače, veškerá elektronika, cédéčka, většina kuchyňského vybavení, spousta textilu a mnoho dalšího.

Výběr vhodného polymeru pro danou aplikaci, ale také řízení technologických procesů včetně kontroly jejich kvality vyžaduje alespoň základní znalosti o těchto materiálech. Cílem tohoto učebního textu je seznámit studenty středních odborných škol s podstatou a základy struktury polymerů, jejich nejdůležitějšími vlastnostmi a aplikacemi. Je nezbytné, aby si v základním měřítku student uvědomil vzájemné vztahy mezi strukturou, teplotou, způsobem namáhání a konečnými vlastnostmi polymerních materiálů, aby pochopil, že od jednoho druhu polymeru existuje na trhu několik desítek variant, které se liší strukturou, přísadami (upravujícími jejich vlastnosti) nebo modifikací jinými polymery za vzniku polymerních směsí. Pojem „polymerní materiály“ je ale velmi široký, zahrnuje materiály přírodního i syntetického původu: termoplasty, reaktoplasty i elastomery (např. kaučuky). Jednoznačně největší podíl z uvedených polymerů zaujímají termoplasty, což se také záměrně odráží ve skladbě a obsahové náplni učebnice, to však neznamená, že by zbývající polymery byly zcela opomíjeny, naopak je snahou jejich vlastnosti a chování vzájemně porovnávat.

Učební text je doplňován zajímavostmi z oblasti polymerních materiálů, v důležitých částech, kde se student setkává s novými nebo důležitými poznatky, jsou tyto samostatně shrnovány jako část k zapamatování a v neposlední řadě je učební text prokládán úkoly, kontrolními testy a otázkami k zamyšlení.

Autor

Poděkování

Tato učebnice byla vytvořena v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Je milou povinností autora poděkovat panu Josefu Pinkavovi z firmy Rehau s.r.o za odborný posudek k učebnici a panu Bc. Pavlu Šebestovi za jazykovou korekci. Poděkování patří také panu Bc. Pavlu Sehnoutkovi a Bc. Vojtěchu Kousalovi za redakci obrazových příloh.

Liberec, 30.9.2014
Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.