9

Tvořivost, kreativita

Tvořivost a kreativita jsou užívány jako synonyma.

Tvořivost je činnost, aktivita, jejímž výsledkem jsou nové, originální výtvory.

V užším pojetí je kreativita vymezována pouze jako elitní vlastnost či aktivita talentovaných lidí (umělců, vědců, vynálezců, atd.).

V širším pojetí je tvořivost nejvlastnější projev života, nejen u lidí nadaných, ale v určité míře u každého člověka.


Druhy tvořivosti:

 1. Objektivní – představuje dosud neznámé, nové společensky hodnotné výtvory (umění, věda).

 2. Subjektivní – jedinec vytváří produkt, který je nový pouze pro něho (jinak je už známý).

Tvořivost je složitý proces, při kterém se uplatňují kognitivní procesy (představy, paměť, myšlení, atd.), psychické stavy (emoce), psychické vlastnosti (motivace, volní vlastnosti, schopnosti, atd.).


Fáze tvořivého procesu

Fáze nejsou izolované, ale navzájem se prolínají a doplňují. Popisuje se 5 fází:

 1. Preparace (příprava) – získávání informací o zadaném problému, využití získaných vědomostí a dovedností.

 2. Inkubace – období „dozrávání“ tvořivého problému, probíhají nevědomé procesy.

 3. Inspirace – objevení nápadu, myšlenky, jak řešit daný problém. Stav napětí, vnitřní nervozity, soustředěnosti, současně fantazie a emocí. Probíhá intuice (náhlé poznání).

 4. Realizace – uskutečnění objeveného řešení.

 5. Evaluace, verifikace – zhodnocení, ověření správnosti výsledků tvořivého procesu.

Metody rozvíjení tvořivosti

 1. Podle přístupu k procesu řešení:
  1. systematicko-analytické
  2. intuitivní

 2. Podle množství zúčastněných subjektů:
  1. individuální
  2. skupinové