Impresum


 

Název: Vstřikovací formy pro zpracování termoplastů
Autor: Ing. Jiří Bobek, Ph.D.
ISBN: 978-80-88058-65-6

 © Code Creator, s.r.o.; distribuce publi.cz; 2016


Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Název školy: Střední odborné učiliště Svitavy

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-8727/2015-9 dne 19. 6. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblast technologie zpracování plastů s dobou platnosti 6 let.

Recenzenti: Ing. Jana Kalinová, Ing. Radek Havlík


Učebnice byla vytvořena v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012