16

Počítač náprav

16.1 CELKOVÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

Jedná se o technické zařízení nové generace, které umožňuje sledovat volnost a obsazenost daného úseku. Nahrazuje tak KO. Výhodou počítače náprav je, že na rozdíl od KO může být sledovaný úsek i několik kilometrů dlouhý. Lze tak sledovat např. mezistaniční úsek. Počítač náprav se používá na vedlejších tratích, které jsou v poslední době rekonstruovány, a ve spolupráci s JOP tvoří zabezpečovací celek.

Tento popis činnosti se týká počítače náprav firmy Alcatel.

Na začátku a na konci hlídaného úseku je tzv. počítací bod.

Počítací úsek se dvěma počítacími body
Každý počítací bod tvoří dvojitý kolejnicový kontakt. Spojení mezi počítacím bodem a vnitřním zařízením je provedeno dvoužilovým vedením. Tím je počítací bod napájen a v opačném směru je po tomto vedení přenášena informace o počtu projetých náprav.
Vnitřní zařízení vyhodnocuje informace od počítacích bodů, a tím stav, je-li počítací úsek volný nebo obsazen. Výstupní hlášení pro navazující ZZ je provedeno reléovým kontaktem.
V podstatě se jedná o kaskádu čítačů, které připočítávají nebo odpočítávají jednotlivý počet náprav na snímacích bodech. Je-li kaskáda v nule (žádná náprava v počítacím úseku), jeví se úsek pro ZZ jako volný.
Do základního stavu nebo po poruše se počítač náprav uvede vnějším nulovacím tlačítkem. Stisk tohoto tlačítka způsobí vynulování čítače počítacího úseku a při splnění bezpečností podmínky o směru jízdy poslední nápravy i hlášení volnosti úseku.

Vnitřní zařízení se skládá z 19 palcové vyhodnocovací jednotky EAA-A3. Uvnitř jsou umístěny funkční jednotky. Na zadní straně je umístěno osm zástrček, kterými se zařízení připojuje k dalšímu ZZ.
Má-li jeden počítací úsek maximálně tři počítací body, je nutná jedna jednotka EAA-A3. Má-li úsek víc než tři body, je nutná další jednotka. V jednom počítacím úseku může být zpracováno maximálně 8 počítacích bodů.
Podle projektu (podle místní konfigurace) se jednotka, vyhodnocující úsek, osazuje funkčními jednotkami:

AWP

 

1

AS

 

2

ZE

 

3

RD2

RD4

4

EV

 

5

EV

 

6

EV

 

7

PR

 

8

SVI

 

9

SVE

 

10

 

EAA-A3

Osazená jednotka EAA-A3

AWP Opakovací jednotka
AS Výstupní jednotka
ZE Jednotka čítače
RD2 Směrový diskriminátor pro 2 počítací body
RD4 Směrový diskriminátor pro 4 počítací body
EV Vstupní zesilovač
PR Programovací jednotka
SVI Napájení vnitřní
SVE Napájení vnější

Činnost počítače náprav

Činnost počítače náprav

16.2 VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Venkovní zařízení se skládá z jednoho nebo více počítacích bodů. Každý počítací bod je spojen prostřednictvím dvou kabelových žil se zařízením vnitřním. Obsahuje připojovací skříň elektroniky EAK-A3 a jeden dvojitý kolejnicový kontakt SK-30.

Připojovací skříň elektroniky

Je to litinová skříň a nachází se v ní impulzní zesilovač s vysílači / přijímači pro kolejnicové kontakty „a“ a „b“ s DC/DC měničem jednoho počítacího místa a svorkovnici pro ukončení přípojného vedení. Slouží také pro předzpracování počítacích impulzů. Kolejnicové kontakty jsou napájeny LC oscilátorem se střední frekvencí 30 kHz.
 

Dvojitý kolejnicový kontakt SK-30

Sestává se ze dvou dílčích kolejnicových kontaktů „a“ a „b“ společně připevněných ke stojině kolejnice třemi šrouby. Na vnější straně kolejnice jsou namontovány vysílací hlavy a naproti nich na vnitřní straně jsou přijímací hlavy. Protože je okolek zachycen 2×, lze z tohoto odvodit směr jízdy, tedy „do“ nebo „z“ počítacího úseku. Na základě této informace jsou nápravy připočítávány nebo odpočítávány. V dokumentaci je také uvedeno pořadí jednotlivých kolejnicových doteků. Zpravidla je jejich pořadí („a“ a „b“) směrem od začátku tratě.

Počítací bod (horní pohled a boční řez)

16.3 ZKUŠEBNÍ MĚRKA

Při nastavování počítače náprav se k simulaci okolku používá zkušební měrka.
Umisťuje se kolmo na hlavu kolejnice a při nastavování se nesmí táhnout.

Zkušební měrka

16.4 UVEDENÍ POČÍTAČE NÁPRAV DO ZÁKLADNÍHO STAVU

Poznámka: aby byla zaručena bezpečnost dopravy, musí zařízení uvést do základního stavu pouze oprávněný pracovník nebo pracovník s jeho souhlasem.

Povel pro nouzové uvedení počítače náprav do základního stavu je nutné použít:

  • Když se úsek po projetí vlaku neuvolní, ale v úseku se nenachází žádné vozidlo;
  • po výpadku napájecího napětí;
  • po opravách.

Povel se provádí stiskem tlačítka pro nouzové uvedení daného úseku do základního stavu. Základním stavem je myšleno, že úsek je volný, tedy kaskáda čítačů se nachází ve stavu 0. Aby nedošlo k nechtěnému vynulování čítačů i uvolnění úseku, je tato činnost podmíněna posledním směrem jízdy ven z počítacího úseku. Je-li informace odpočítávání uložena jako poslední v paměti směru, dojde i k uvolnění daného úseku.

Na kolejnicích se však montují i jiné typy, než je popsaný.Kvízové otázky: