Oponenti: doc. PhDr. Jiří Novosad, CSc.
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Socha na obálce: Jan Dostál
Běžec, kombinace svařovaného železa a mosazi, výška 60 cm, rok vzniku 2013, ve vlastnictví Fakulty tělesné kultury

Autoři: Michal Lehnert, Martin Kudláček, Pavel Háp, Jan Bělka, Filip Neuls, Ondřej Ješina, Karel Hůlka, Dušan Viktorjeník, František Langer, Jiří Kratochvíl, Rudolf Rozsypal, Petr Šťastný


Tato publikace byla vydána v rámci projektu „Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU“, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0169. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní popř. trestněprávní odpovědnost.1. vydání

© Michal Lehnert, 2014
Fotografie © Tomáš Loutocký (foto na obálce), 2013
© Univerzita Palackého v Olomouci, 2014ISBN 978-80-244-4330-0 (e-kniha)