Impresum


 

Název: Jak naprogramovat N-céčko
Autoři: Roman Hudec a Ing. Zdeněk Ondříšek
Vydavatel: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113
Poděkování: Autoři knihy děkuji za umožnění užití materiálů společnostem:

ISBN 978-80-88058-62-5

 © Code Creator, s.r.o.; distribuce publi.cz; 2016


Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Název školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-7266/2015-8 dne 28. 4. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblast strojní obrábění s dobou platnosti 6 let.

Recenzenti: Ing. František Kosař, Ing. Martin Pospíšek